Potrivit Institutului Naţional de Statistică, avem 5,14 milioane de pensionari în România, cu o pensie medie 1.296 de lei.

Această cifră este în scădere cu 13.000 persoane în trimestrul III din 2019, faţă de trimestrul precedent. Pensia medie lunară a crescut cu 4,9% faṭă de trimestrul precedent.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10. Acest raport defieră de la judeţ la judeţ. De exemplu, avem 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi 14 la 10 în Botoṣani, Călăraṣi ṣi Vaslui.

Şi pensia medie diferă, în funcţie de zonă. Ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă este de 635 de lei (997 lei în judeţul Botoṣani, 1004 lei în Giurgiu, 1024 lei în Vrancea faţă de 1632 lei în judeṭul Hunedoara, 1582 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1487 lei în judeṭul Braṣov).

Pensionarii dau cea mai mare parte din bani pe sănătate, transport sau pe întreținerea locuinței, conform calculelor făcute de cei de la HotNews.

Ponderea segmentului populaţiei rezidente vârstnice (de 65 ani şi peste) în totalul populaţiei rezidente a crescut anul trecut la 18,4% în anul 2018.

Efectele procesului de îmbătrânire vor fi din ce în ce mai puternic resimţite în următorii ani. Adică, atunci când în populaţia cu vârstă de muncă (15-64 ani) vor intra generaţiile născute după 2007, iar generaţiile născute în anii ’70 şi ’80 vor ieşi la pensie.

În viitor, se anticipează o creştere numerică pentru populaţia rezidentă în vârstă de 65 de ani şi peste.

Ponderea seniorilor în totalul populaţiei va creşte în perioada 2017-2060, atât în orașe cât și în mediul rural, potrivit estimărilor INS. Vorbim despre o creştere de la 16,1% la 27,7% în mediul urban şi la 32,0% în mediul rural.

Dacă în anul 2017, indicele de îmbătrânire la nivelul mediului urban a fost de 108 vârstnici la 100 tineri, în perspectiva anului 2060 indicele de îmbătrânire va fi de 233 vârstnici la 100 tineri. În mediul rural, în anul 2017 indicatorul de îmbătrânire a fost de 123 vârstnici la 100 de tineri, iar în anul 2060 ar putea ajunge la 228 vârstnici la 100 de tineri.