Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat o nouă variantă a formularului 230 prin care persoanele fizice pot direcționa o parte din impozitul pe venit către organizațiile neguvernamentale.


Data depunerii formularului va rămâne 25 mai 2020, pentru impozitul aferent anului 2019.

Noua versiune a formularului vine în contextul în care în acest moment impozitul pe venit poate fi direcționat prin depunerea a două declarații diferite, una aferentă perioadei 1 ianuarie - 31 martie 2019 și alta pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019.

O nouă schimbare majoră este și procentul pe care persoanele fizice îl pot direcționa. Astfel, dacă anul trecut doar ONG-urile care furnizau servicii sociale acreditate puteau primi 3,5% din impozit, din acest an, același procent revine tuturor asociațiilor și fundațiilor.


Formularul 230 se completează și se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii și care realizează următoarele venituri din România:


· venituri din salarii și asimilate salariilor;

· venituri din pensii;

· venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe baza de normă de venit;

· venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

· venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

· venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.


Momentan, formularul propus de ANAF se află în dezbatere publică și va putea fi depus abia după publicarea în Monitorul Oficial.