Pe 11 octombrie 2018, pe lista suplimentarã a Consiliului Local Sector 3 a fost votat un proiect de 9,3 milioane de euro pentru achiziţa unor utilaje şi echipamente pentru salubrizare. Firma selectatã de Primãria Sectorului 3 este una controversatã.

Firma de salubritate şi deszãpezire Grădinariu Imoprt Export a fost urmãritã de scandaluri cu consiliile judeţene în câteva judeţe cum ar fi Iaşi, în 2015, sau Mehedinţi, în 2012. Ea a fost selectatã şi de edilul Sectorului 3 Robert Negoiţã „în vederea încheierii unui contract de furnizare de utilaje și echipamente”.

Primarul a suplimentat ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local, din 11 octombrie, cu un punct care acordă mandat „în vederea încheierii unui contract de furnizare de utilaje și echipamente” companiei Salubritate și Dezăpezire S3 S. R. L. Contractul este în valoare de 9,3 milioane Euro.
Dovadã Negoiţã ştia cã sectorul va fi îngropat în gunoaie este achiziţia a 5.000 coșuri stradale de 60 litri, 3.000 de coșuri stradale basculabile din inox și 5.000 pubele de 240 litri. El a încercat sã ascundă necesarul de coşuri şi pubele clamând gratuitatea salubrizãrii pentru cetãţenii care locuiesc în Sectorul 3.