70 de minți bolnave au depus la Senat o inițiativă legislativă prin care copiii majori sunt obligați să le plătească pensie de întreţinere părinţilor care necesită sprijin. Refuzul, pedepsit cu până la trei ani de închisoare.

PSD țintește eliminarea ajutoarelor sociale date de primării, vrea să-i oblige pe cei din diaspora să aducă mai mulți bani în țară și se pregătește de criza economică.

Inițiatorii proiectului nu știu că în Codul Civil există prevederea ca bătrânii (părinți, bunici, străbunici) să fie ajutați de copii dacă au nevoie de sprijin financiar. Numai că părinții nu au abuzat să-și dea copiii în judecată pentru acest ajutor, chiar și în situația în care au fost dați afară din case. Aberația merge mai departe. În cazul în care bătrânii nu au copii, obligaţia va reveni nepoţilor sau strănepoţilor majori. Sancţiunea prevăzută: pedeapsă cu închisoarea de la şase luni până la trei ani de închisoare sau cu amendă. Doi dintre semnatarii proiectului sunt Eugen Nicolicea și Florin Iordache.

Potrivit proiectului, intitulat „Legea recunoştinţei între generaţii”, copiii majori apţi de muncă sunt obligaţi să-şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă, aflaţi în dificultate, necesitând sprijin material.

Contract părinți-copii
„Dacă nu există un contract scris, ori testament, privind întreţinerea părinţilor inapţi de muncă, sau care se află în dificultate şi necesită sprijin material, problema achitării pensiei de întreţinere de către copiii majori se soluţionează pe cale amiabilă între părţi”, se arată în proiect. Cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte de instanţa judecătorească într-o sumă bănească fixă plătită lunar, ţinându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor şi a copiilor, precum şi de alte împrejurări relevante. Cuantumul întreţinerii datorate de copii pentru părinţii lor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane nu poate depăşi o cincime din venitul net lunar (circa 20%) al celui obligat să plătească. Părinţii vitregi inapţi de muncă, care necesită sprijin material, în imposibilitatea întreţinerii lor de către copiii lor fireşti, au dreptul la întreţinere de la copiii vitregi majori apţi de muncă. Copiii ai căror părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti nu au obligaţi de întreţinere a acestora.

Bunicii/străbunicii inapţi de muncă, care necesită sprijin material, în imposibilitatea întreţinerii de către copii, au dreptul la întreţinere de la nepoţii majori apţi de muncă. Prevederile se aplică în mod corespunzător şi străbunicilor.

Abandonul familiei se pedepsește

Fapta unei persoane care încalcă cu vinovăţie prevederile legii constituie infracţiune şi se sancţionează conform dispoziţiilor art. 305 din vechiul Codul penal (378 din noul Cod penal) Articolul 378 din Codul penal se referă la abandonul de familie: Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte: a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale; b) neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege; c) neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Iniţiatorii susţin, în expunerea de motive, că „necesitatea unui astfel de demers s-a născut din analiza contextului actual în care se află societatea românească, în care familia – ca nucleu de bază al societăţii – este supusă unor profunde şi nedorite perturbaţii asupra unităţii şi solidarităţii necesare asigurării existenţei şi continuităţii în spaţiul naţional românesc”.

Actualul proiect poate fi un semnal al lipsei de bani a autorităților și o posibilă criză economică.