Consilierii locali din Sectorului 2 au aprobat unul dintre cele mai aşteptate proiecte: reabilitarea ascensoarelor din blocuri. Deocamdată nu s-a stabilit bugetul alocat pentru aceste lucrări, pentru că nu se ştie cȃte asociaţii de proprietari se vor ȋnscrie ȋn program. Ȋn Capitală, zeci de mii de lifturi au durata de viaţă depăşită chiar şi de trei ori.

Bucureştenii cu probleme de mobilitate, părinţii cu bebeluşi sau copii mici care locuiesc la etajele superioare aşteaptă de multă vreme o astfel de iniţiativă.

Potrivit informaţiilor administraţiei locale, ȋn Sectorul 2 sunt 1.900 de asociaţii de proprietari, dar numărul ascensoarelor este mult mai mare. De asemenea, costurile pentru reabilitarea unui lift variază ȋntre 8.000 şi 14.000 de euro, ȋn funcţie de dimensiunea acestuia. Proiectul aprobat stabileşte doar condiţiile de ȋnscriere a asociaţiilor ȋn acest program.

Mai ȋntȃi, blocul trebuie să fi fost reabilitat termic. Apoi, asociaţia care vrea să intre ȋn program trebuie să depună o cerere ce va fi aprobată de primărie. Ȋn paralel cu cererea, trebuie depusă şi hotărȃrea adunării generale a proprietarilor.

Condiţii de ȋnscriere

“Programul se adresează, ȋntr-o primă etapă, asociaţiilor de proprietari a blocurilor de locuinţe reabilitate termic pȃnă la 31 decembrie 2018 şi celor ȋnscrise ȋn programul multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 aflate ȋn diverse stadii de reabilitare şi stabileşte etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi asociaţiilor de proprietari”, se arată ȋn document.

Excepţie fac blocurile de locuinţe clasate/ȋn curs de clasare ca monumente istorice. De asemenea, blocurile expertizate tehnic şi ȋncadrate ȋn clasa I sau clasa II de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află ȋn curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.

Tipul de intervenţii

Documentul stipulează că vor fi reparate sau ȋnlocuite mecanismele de acţionare electrică a ascensoarelor, ȋn baza unui raport tehnic de specialitate. Vor fi reparate sau ȋnlocuite componentele mecanice, a cabinei, a uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă sau a troliilor.

Asociaţiile trebuie să ȋşi asume plata contractului de mentenanţă pe perioada de garanţie a lucrărilor.

Urmează ca Primăria Sectorului 2 să publice schema de finanţare a acestor lucrări.