De la ora 00.00, a ȋnceput prima zi de campanie electorală pentru alegerea primarilor și a consiliilor locale și județene. Avem o campanie atipică, cu reguli speciale atât pentru candidați, cât și pentru alegători.

Participarea la mitingurile electorale va fi drastic limitată. Și votul propriu-zis va fi diferit, pentru că în secțiile de votare vor trebui repectate normele de igienă și de distanțare socială, astfel că e de așteptat ca acțiunea să dureze mai mult. Va depinde doar de prezența vot dacă vom avea cozi și aglomerație.

Guvernul a stabilit măsurile de protecţie sanitară pentru perioada următoare. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor și mitingurilor electorale se instituie obligaţia organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor măsuri:

- în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis, limitarea numărului participanţilor la maximum 20 şi a duratei acestora la maximum 2 ore;

- în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în aer liber, limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană;

- efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;

- menţinerea distanţei fizice de un metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;

- afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;

- în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6;

- în cazul acţiunilor din uşă în uşă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2;

- aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-COV-2.

Calendarul alegerilor locale 2020

Campania electorală pentru alegerile locale 2020 a ȋnceput vineri, 27 august, la ora 00.00, și se va încheia sâmbătă, 26 septembrie, la ora 07.00, cu 24 de ore înainte de deschiderea urnelor de vot.

Alte repere calendaristice din timpul campaniei electorale (date-limită până la care trebuie îndeplinite sarcini pentru organizarea alegerilor):

4 septembrie - Prezentarea machetei fiecărui buletin de vot din fiecare circumscripție electorală membrilor birourilor electorale de circumscripție județeană și ai biroului electoral de circumscripție a municipiului București

10 septembrie - Confecționarea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” și confecționarea timbrelor autocolante

12 septembrie - Aducerea la cunoștință publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a sediilor acestora

22 septembrie - tipărirea buletinelor de vot

23 septembrie - Comunicarea reprezentanților în biroul electoral al secției de votare

24 septembrie - Completarea biroului electoral al secției de votare cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale

25 septembrie - Tipărirea listelor electorale permanente și a copiilor de pe listele electorale complementare

26 septembrie, ora 07.00 - încheierea campaniei electorale

27 septembrie, ora 07.00 - începerea procesului de vot pentru alegerile locale 2020

27 septembrie, ora 21.00 - închiderea urnelor de vot

28 septembrie - Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Predarea către biroul electoral de circumscripție a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secția de votare pentru consiliul local, primar, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, după caz

28 septembrie - Totalizarea voturilor exprimate și atribuirea mandatelor.

Măsuri sanitare în secțiile de vot

Secțiile de votare vor trebui dotate cu măști de protecție și materiale dezinfectante pentru membrii secțiilor și votanți.

Măsura este cuprinsă tot într-o hotărâre de guvern, care, pe lângă măsurile obișnuite legate de organizarea alegerilor (ordine publică, transportul și paza materialelor de vot etc.), stabilește și ce trebuie făcut pentru a împiedica răspândirea virusului SARS-CoV-2 odată cu procesul de vot.

Art. 3, HG 577/2020

(1) Ministerul Sănătății distribuie, prin intermediul instituțiilor prefectului, către primari, materiale dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare. (...)

(4) În zilele de 26 și 27 septembrie 2020, președintele biroului electoral al secției de votare se va asigura că membrii biroului electoral al secției de votare și operatorii de calculator primesc și utilizează, pe durata activităților desfășurate în localul de vot, măști de protecție.

(5) Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși.

(6) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare, distribuirea a câte unei măști de protecție fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare.

(7) Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măști de protecție fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare.