Primăria Sectorului 6 a publicat pe SICAP un anunţ privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru o perioadă de 8 ani, valoarea contractului fiind estimată la 991.220.062 lei, conform Agerpres.

Contractul va include salubrizarea stradală, curățarea și transportul zăpezii, dar și împrăştierea materialului antiderapant. Salubrizarea menajeră va cuprinde: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţile comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat; colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare; sortarea deşeurilor colectate în amestec, după caz; valorificarea deşeurilor.

În vederea stabilirii ofertei câştigătoare, componenta financiară va reprezenta 90%, iar componenta tehnică 10% (va fi luată în calcul ponderea din cifra de afaceri anuală realizată din prestarea serviciului public de salubrizare, pentru activitatea de valorificare a deşeurilor reciclabile).