Primãria Sectorului 2 face primii paşi spre colectarea selectivã a deşurilor. Taxa de habitat cu destinaţia specială de salubrizare din Sectorul 2 va fi de 159 lei/persoană/an de la 1 martie 2019. Primãria anunţã cã va acorda o subvenţie de 38,3 lei/persoană/an, astfel încât pentru cetãţeni taxa sã nu se modifice.


"Începând cu data de 1.03.2019 se instituie taxa de habitat cu destinaţia specială de salubrizare în cuantum de 159 lei/persoană/an, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunităţii locale şi individual. Pentru anul 2019 se aprobă subvenţionarea din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a sumei de 38,3 lei/persoană/an, pentru stimularea gestionarii deşeurilor menajere reciclabile, conform prevederilor art. 17 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, respectiv asigurarea colectării separate cel puţin a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, astfel încât valoarea taxei lunare achitată de fiecare utilizator persoană fizică va fi egală cu nivelul tarifului achitat direct operatorului de salubrizare, pentru luna februarie 2019, luna anterioară instituirii taxei", se arată într-un comunicat transmis de Primăria Sectorului 2.

Până la 30 septembrie va fi elaborat un nou regulament privind modul de plată a taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare, care se va aplica de la 1 ianuarie 2020.

"(Regulamentul - n.r) va cuprinde modalitatea de acordare a subvenţiei în cazul colectării selective a deşeurilor în procent de minim 25%, obligaţie ce va fi asumată prin declaraţie pe propria răspundere, pentru fiecare punct de colectare, de către reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari, respectiv a deţinătorilor de locuinţe unifamiliale, astfel încât nivelul subvenţiei să poată acoperi integral nivelul taxei", se menţionează în comunicat.

Primăria Sectorului 2 a elaborat proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, în formă intermediară, actualizat după desfăşurarea procedurii de dezbatere publică în şedinţele din data de 29 ianuarie şi 5 februarie.