Primăria Sectorului 6, condusă de Gabriel Mutu, este obligată să anuleze o licitație în valoare de 1 miliard de lei. Conform Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), licitația pentru salubrizarea sectorului are un număr foarte mare de erori și omisiuni în documentația de atribuire.

Decizia CNSC este publicată în SEAP:

"Consiliul apreciază că, în mod individual, fiecare dintre lipsurile, neconcordanțele, erorile, conținute în documentație ar fi putut face obiectul unei remedieri, dar cumulate acestea impun în mod obligatoriu redactarea și publicarea unei noi documentații de atribuire, neputând fi efectuate remedieri în 80% din conținutul documentației fără a fi încălcate principiile care stau la baza Legii nr. 100/2016. Prin urmare, Consiliul apreciază că în documentația de atribuire se constată un număr foarte mare de erori și omisiuni, a căror corectare nu este posibil de efectuat în cadrul aceleiași proceduri și se impune anularea procedurii de licitație deschisă, offline".

Patru entități au contestat această licitație la CNSC. Printre motivele sesizărilor: valoarea și obiectul contractului, nivelul redevenței ('care nu reflecta un avantaj real și evident pentru entitatea contractantă'), tarifele pentru activitatea de deszăpezire, existența a numeroase contradicții între componentele documentației de atribuire în ceea ce privește cantitatea medie anuală estimată de deșeuri (de diverse tipuri) care urma să fie colectată de pe teritoriul Sectorului 6, astfel încât posibilii ofertanți sunt în imposibilitate de a elabora oferte admisibile și conforme.

Licitația pentru salubrizarea sectorului 6 a fost demarată în luna ianuarie a anului curent, iar valoarea contractului ar fi fost de 991.220.062 lei (fără TVA).