Ajutoarele financiare ale primãriilor de sector pentru bisericile din Bucureşti continuã. Patru parohii din sectorul 2 au primit 909.518 lei, doar trei şcoli au primit bani publici pentru reabilitare termicã şi nicio locuinţã socialã nu a fost cumpãratã pentru persoanele date afarã de noii proprietari.

Consilierii locali din Sectorul 2 au votat acordarea de ajutoare financiare pentru patru parohii de 909.518 lei. Cu aceşti bani, circa 200.000 euro, Primãria ar fi putut cumpãra 4 apartamente modeste pentru persoanele evacuate dupã retrocedarea caselor.

Parohia Sfinţii Voievozi Gherghiceanu a solicitat pentru lucrãri de picturã în frescã suma de 634.639 lei, bani care i-au fost acordaţi.

Parohia Teiul Doamnei Ghika a primit pentru lucrãri de refacere a acoperişului capelei şi birouri suma de 197.000 lei.

Mãnãstirea Plumbuita a primit pentru lucrãri de reparaţii imobil stãreţie suma 554.500 lei.

Parohia Iancu Vechi Mãtãsari a cerut pentru refacerea sistemului de încãlzire în pardosealã la bisericã suma de 32.454 lei, iar pentru refacerea pardoselii prin înlocuirea plãcilor de gresie cu plãci de granit şi placarea a patru coloane cu plãci de marmurã, suma de 125.564 lei.