Instanța a stabilit daunele pe care Radu Cristescu, noul secretar de stat pus de Viorica Dăncilă la Ministerul Energiei. El trebuie să-i achite liderului PMP Eugen Tomac peste 7.000 de euro. Cristescu

a afirmat public că Eugen Tomac ar fi agent al serviciilor secrete ruse.

Tribunalul București a publicat soluția pe scurt a procesului intentat de Eugen Tomac împotriva lui Radu Cristescu. Instanța a constatat ”caracterul ilicit al declaraţiilor pârâtului în sensul că reclamantul ar fi agent al unei structuri străine, respectiv al serviciilor secrete ruse, şi obligă pe pârât ca, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să şteargă de pe contul său de Facebook postările în care a susţinut acest lucru şi să publice prezenta hotărâre, după eliminarea datelor cu caracter personal, pe cheltuiala sa, în varianta on-line şi scrisă a unui cotidian naţional cu un tiraj între primele 10, conform datelor furnizate de BRAT pe site-ul www.brat.ro. Obligă pe pârât la plata către reclamant a sumei de 5.000 EUR cu titlu de daune morale, în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţii. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 11.234,14 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, ce se va introduce la Tribunalul Bucureşti, în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată azi, 9 iulie 2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, scrie pe portalul instanțelor.