Pentru stimularea plăţii obligaţiilor fiscale scadente, ţinând cont de necesităţile de finanţare a cheltuielilor bugetare, statul va acorda bonificaţii pentru firmele care plătesc la timp impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

În comunicatul transmis de Ministerul Finanțelor Publice se menţionează că pentru acordarea bonificaţiilor la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2020, inclusiv a impozitului datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020, pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020, contribuabilii şi autorităţile fiscale vor avea în vedere mai multe precizări.

Printre acestea: calculul şi deducerea bonificaţiei din impozitul datorat pentru determinarea impozitului rămas de plată se realizează de către contribuabil; bonificaţia se deduce din impozitul datorat, indiferent de procedurile legale de distribuire şi de stingere a creanţelor bugetare prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi de legislaţia terţiară corespunzătoare; termenul "plătesc" prevăzut de art. 1 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 are în vedere numai plata efectivă a impozitului datorat diminuat cu suma aferentă bonificaţiei, aşa cum rezultă şi din instrumentul de motivare şi promovare a actului normativ. În acest sens, nu sunt avute în vedere celelalte modalităţi de stingere a creanţelor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, respectiv nu se calculează bonificaţie pentru: compensare, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.

De asemenea, bonificaţia se acordă numai pentru plăţile efectuate după data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 până la data de 27 aprilie 2020, plăţi reprezentând impozit datorat aferent trimestrului I 2020 diminuat cu suma aferentă bonificaţiei; în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bonificaţia se acordă numai pentru plăţile efectuate după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020, după caz, plăţi reprezentând impozit datorat diminuat cu suma aferentă bonificaţiei, menţionează MFP.