CFR SA a anunţat public licitaţia pentru realizarea liniei care va face legãtura dintre Capitalã şi Aeroportul Otopeni.

Valoarea estimatã este de 6,96 milioane lei (1,4 milioane euro), iar contractul nu va fi împãrţit pe loturi. În [lus, nu se va încheia un acord-cadru, deşi oferta trebuie sã fie valabilã pânã la 26 iunie 2019. Termenul limitã pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 februarie 2019.

Contractul presupune servicii de consultanțã şi supervizare a proiectãrii şi execuției lucrãrilor aferente obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei de cale feratã Bucureşti Nord – Aeroport Internațional Henri Coandã Bucuresti, Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandã Bucureşti. Potrivit site-ului www.clubferoviar.ro. fondurile vor fi asigurate prin intermediul Programul Operaţional Infrastructurã Mare – POIM.

Criteriul de atribuire urmãreşte cel mai bun raport calitate-preţ. Oferta financiarã va avea o pondere de 60%, iar oferta tehnicã o pondere de 40%.

Linia de cale feratã Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandã Bucureşti contribuie la extinderea legãturilor transportului aerian cu alte moduri de transport prin interconectarea aeroportului cu întreaga rețea de cale feratã a României şi cu rețeaua europeanã de transport TEN-T. Potrivit descrierii proiectului, consultantul care va fi selectat va trebui sã asigure supervizarea de înaltã calitate a lucrãrilor de proiectare şi execuţie, administrarea corectã a contractului de lucrãri de proiectare şi execuţie, cu consilierea CFR SA pe probleme contractuale, asigurarea unui sistem de contabilitate corespunzãtor şi înregistrarea progresului lucrãrilor, asistarea CFR SA în planificarea la timp a fondurilor, asistarea CFR SA în managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea activitãţii antreprenorului.

Distribuie