La finalul anului 2019, rata şomajului a fost de 3,9%, cu 0,1% mai mică față de cea înregistrată în luna precedentă, transmite Institutul Național de Statistică. Numărul estimat al şomerilor era de 354.000.

La bărbaţi, rata şomajului a fost cu 0,8 puncte procentuale mai mare decât la femei.

Deşi se află în scădere, şomajul în rândul tinerilor de 15-24 ani, rămâne ridicat. În 2018, rata a fost de 16,2%. Şomajul afectează, în măsură mai mare, absolvenţii cu studii inferioare. De exemplu, în anul 2018, rata şomajului pentru persoanele cu studii medii a fost de 4,3%, respectiv 5,8% pentru nivelul scăzut de educaţie. Şomerii cu studii superioare au reprezentat 2,1%.

După anul 2015, numărul şomerilor a scăzut constant şi semnificativ.

Această scădere este contrabalansată de o creştere continuă a duratei medii a şomajului. Astfel, în ultimii ani, valorile au crescut de la 10,7 luni în 2010 la 13,2 luni în 2018.

Incidenţa şomajului de lungă durată, adică persoanele aflate în şomaj de un an şi peste, a fost, în anul 2018, de 44,1%. Şomajul pe termen lung s-a manifestat mai pregnant în cazul bărbaţilor (47,1% faţă de 38,6% în cazul femeilor) şi în mediul urban (45,0% faţă de 43,2% în mediul rural). În anul 2018, rata şomajului BIM a atins valorile cele mai mari în regiunile Sud-Vest Oltenia (6,4%) şi Sud Est (6,1%), iar cele mai mici în regiunile Nord-Est (2,4%) şi Nord-Vest (2,9%).

Populaţie inactivă de 10,5 milioane persoane

Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care nu au lucrat cel puţin o oră şi nici nu erau şomeri într-o perioadă de referinţă dată, aflându-se în una din următoarele situaţii: elevi sau studenţi, pensionari (de toate categoriile) sau persoane care desfăşurau numai activităţi casnice în gospodărie. De asemenea, vorbim despre persoane întreţinute sau care obţineau venituri, altele decât din muncă.

În anul 2018, populaţia inactivă număra 10,5 milioane persoane şi reprezenta 53,6% în totalul populaţiei. 71,0% dintre inactivi aveau vârsta de cel puţin 15 ani. Majoritatea persoanelor inactive (53,0%) aveau domiciliul în mediul urban. Analiza inactivităţii economice a populaţiei pe sexe reflectă un uşor dezechilibru privind neocuparea pe piaţa forţei de muncă a femeilor (în 2018, 58,3% din populaţia inactivă era formată din femei).