O reclamaṭie neobişnuită a fost depusă la Autoritatea Naṭională a Funcṭionarilor Publici (ANFP) şi la Autoritatea Naṭională de Integritate (ANI) pe numele lui Cristinel Iubitu. El este fost angajat la Poliia Transporturi din IGPR. Cristinel Iubitu este acuzat de incompatibilitate, deoarece în perioada iunie 2017-decembrie 2017 a exercitat concomitent o funcie publică în cadrul Primăriei Capitalei şi a fost şi membru al Consiliului de Administraie al Companiei Municipale Protecie Civilă şi Voluntariat Bucureşti SA.

“În ipoteza constatării stării de incompatibilitate a domnului Iubitu Cristinel în raport cu prezenta sesizare, vă rog să aveți în vedere aplicarea consecventă a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privitoare la decăderea din dreptul de a mai exercita o funcție publică cu atât mai mult cu cât acesta s-a folosit de prerogativele funcției publice din cadrul P.M.B. pentru voalarea propriei stări de incompatibilitate. Îmi permit să vă atrag atenția și asupra faptului că declarația de avere și declarația de interese aparținând domnului Cristinel Iubitu, aferente activității desfășurate de funcționarul public în anul 2017, nu sunt afișate pe site-ul A.N.I. conform dispozițiilor art. 12 alin.(6) din Legea nr. 176/2010 se arată în reclamaṭia depusă la cele două instituṭii.

Mai mult decât atât, Iubitu nu şi-ar fi făcut bine treaba în Primăria Capitalei. “În pofida faptului că la nivelul Municipiului București au fost constituite și au funcționat

în intervalul 2017 2018 un număr de 22 companii municipale, având personal din cadrul P.M.B. nominalizat atât în Adunările Generale ale Acționarilor cât și în Consiliile de Administrație, Direcția de Integritate a P.M.B. condusă de Cristinel Iubitu nu a sesizat în atenția A.N.I. niciun potențial conflict de interese, sau după caz o potențială stare de

incompatibilitate a personalului P.M.B./companiilor municipale, se mai consemnează în reclamaṭie. De la cele două instituṭii se solicită “evaluarea stării de incompatibilitate generată de încălcarea dispozițiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 în urma exercitării concomitente de către domnul Cristinel Iubitu în intervalul 30.06.2017 - 12.09.2017 a funcției publice în cadrul Primăriei Municipiului București și a celei de membru al Consiliului de Administrație din cadrul Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Cum a ajuns Iubitu la primărie

Cristinel Relu Iubitu a fost funcționar public cu statut special în cadrul IGPR - Ministerul Afacerilor Interne şi detașat pe funcție publică de execuție în cadrul Direcției de

Integritate din cadrul P.M.B., apoi promovat temporar în funcția publică de Director executiv a respectivului compartiment de lucru El a fost numit în baza H.C.G.M.B. nr.

288/30.06.2017 în calitate de membru în Consiliul de Administrație al CMPCVB S.A. Din acel moment, funcționarul public a intrat în stare de incompatibilitate, întrucât funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale

ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public.

În egală măsură, hotărârea C.G.M.B. nr. 288/30.06.2017 având ca obiect NUMIREA DIRECTĂ a lui Cristinel Iubitu în Consiliul de Administrație al CMPCVB S.A. prin modificarea componenței celui anterior NU ESTE EMIS ÎN CONDIȚIILE LEGII, se mai arată în reclamaṭie.

Starea de incompatibilitate a lui Iubitu a generat consecințe în planul îndeplinirii atribuțiilor profesionale în calitate de Director executiv al Direcției de Integritate din cadrul P.M.B.

Direcția de Integritate. Atribuṭiile acestei direcṭii sunt acelea de a Colecta, stoca, prelucra, implementa, analiza, verifica și disemina datele și informațiile referitoare la potențiale conflicte de interese și stări de incompatibilitate în care se poate afla personalul Primăriei Municipiului București și al serviciilor și instituțiilor publice de interes local al Municipiului București și propune măsuri concrete în vederea încetării acestor stări de fapt.

Nimic din toate acestea nu a făcut Cristinel Iubitu.

Potrivit unor surse din IGPR, Cristinel Iubitu ar fi fost nevoit să plece “în urma unor probleme”. Colegii spun că ar fi protejat un poliṭist care avea probleme penale şi a găsit refugiul perfect în curtea Gabrielei Firea.