Este pentru prima datã când angajaţii Primãriei Capitalei îşi aratã nemulțumirea faţã de mãsurile luate de Gabriela Firea. Administraţia Strãzilor a fost în grevã spontanã dupã ce utilajele au fost închiriate unor companii municipale înfiinţate de primãriţã.

Un proiect de hotãrâre din aceastã sãptãmânã, care urmeazã sã fie votat de Consiliul General, aratã cã utilajele Administraţiei Strãzilor au fost închiriate unor companii municipale, iar angajaţii au rãmas fãrã mijloacele de muncã. Deşi Firea afirma cã nu vor fi daţi afarã oamenii, ei se tem cã vor rãmâne fãrã loc de muncã. “Acum va angaja alți muncitori deși are oameni deja calificați în Administrația Străzilor”, afirmã Ciprian Ciucu, consilier general PNL.

La începutul acestui an, administratorul public al Municipiului Bucureşti, Sorin Chiriţă, a anunţat că Administraţia Străzilor, ALPAB şi Administraţia Fondului Imobiliar vor fi desfiinţate etapizat în 2018, iar serviciile oferite de către acestea vor fi preluate de companiile municipale.

"Aceste trei administraţii vor intra în proces de restrângere a activităţii, după delegare, până la desfiinţare. Procesul de desfiinţare a administraţiei este unul etapizat, începând din momentul delegării serviciului. (...) Anul acesta vor fi preluate toate serviciile de către companiile municipale şi administraţiile vor intra în proces de desfiinţare", a explicat Chiriţã.
El a afirmat că în urma desfiinţării Administraţiei Străzilor serviciile oferite vor fi preluate de Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje, Compania Municipală Managementul Traficului şi Compania Municipală Parking.

"Cele trei companii vor prelua întreaga activitate a acestei administraţii, care treptat îşi va diminua activitatea, urmând ca serviciul de monitorizare a activităţii să fie preluat de aparatul de specialitate al primarului, în speţă Direcţia de Transport. La fel se va întâmpla şi în cazul Administraţiei Lacuri Parcuri. La fel, şi în cazul cimitirelor. Ele vor fi servicii delegate. Bunurile Municipiului Bucureşti vor fi anexă la contractul de delegare, ca şi bunuri de retur, urmând ca aceste servicii să fie prestate la o calitate superioară, comparativ cu ceea ce se întâmplă acum", a susţinut el.

Referindu-se la activitatea companiilor municipale în ansamblu, Sorin Chiriţă a precizat că acestea se vor ocupa cu precădere de lucrările care trebuie efectuate urgent.