De câte ori are ocazia, primǎrița Capitalei asigurǎ bucureștenii de transparența acțiunilor ei, ȋn special ȋn privința celor 22 de companii municipale. Ȋn fapt, Gabriela Firea practicǎ transparența opacǎ. Explicația este simplǎ: salariile super nesimțite pe care primǎrița le oferǎ angajaților ca sǎ tacǎ. Ȋn fond, asta este mitǎ pe fațǎ.

Toatǎ presa “curatǎ” vrea sǎ afle informații despre funcționarea celor 22 de companii municipale ȋnființate de Firea anul trecut. Dacǎ ȋn 2017 consilierii generali mai aveau acces mǎcar la banii pe care ȋi ȋncaseazǎ oamenii de partid puși ȋn consiliile de administrație, acum nici atât nu mai este posibil. Publicarea unor hotărâri AGA se face prin ștergerea cu markerul negru a indemnizațiilor celor care conduc companiile municipale. Bucureșteanul nu trebuie sǎ știe pe ce se duc banii publici administrați de Firea.

Numai cǎ mai sunt și aleși locali care citesc documente, pe unele le și salveazǎ. Potrivit lui Cǎtǎlin Deaconescu, consilier PNL, aflǎm cǎ, pentru 2018 fațǎ de 2017, ȋn bugetul Companiei de Dezvoltare Durabilǎ sumele cuvenite conducerii au crescut cu 465%, iar pentru consiliul de administrație “doar cu 349%. Numai administratorii și cenzorii au de cheltuit cu 1.075.000 lei.

“Filosofia” salarizǎrii a fost construitǎ astfel ȋnvât directorul unei companii sǎ ajungǎ sǎ ȋncaseze de 7 ori mai mult decât media salariilor din compania pe care o conduce. Ȋn plus, salariile angajaților din primǎrie se raporteazǎ la salarizarea naționalǎ a celor care lucreazǎ ȋn domeniul similar. Așa se face cǎ un angajat cu studii medii are un salariu de 5.000 de lei lunar, plus sporuri, iar cel necalificat va lua lunar circa 3.000 de lei.

Același model de administrare opacǎ se practicǎ și pa primǎriile de sector. Ȋn “republica lui Bǎluțǎ” s-a ȋnregistrat deja un proces ȋn instanțǎ. Un consilier local a cerut ȋn contencios administrativ obligativitatea unei subordonate a primǎriei de a publica hotǎrârile AGA, raportul despre remunerații și situația financiarǎ pentru 2017.

Potrivit OUG 109/2011: ART. 51
(1) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de
administraţie sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii:
g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar.