Pe modelul PSD și a proastei administrări a Capitalei, primărița introduce o taxă pe apa uzată. După ce a cheltuit cu nemiluita bani pe paranghelii, festivaluri, statui și pe salariile PSD-iștilor angajați în companiile municipale, ea nu are bani să investească pentru cea de-a doua etapă de construire a Stației de Epurare de la Glina. Firea a lansat luni în consultare publică proiectul prin care se stabilește, începând cu 01.11.2019, a doua componentă a Taxei Municipale pentru Apă Uzată (TMAU2), în valoare de 9 bani pe metrul cub, aferentă proiectului de reabilitare a infrastructurii din sectorul de apă uzată.

Proiectul are două etape: construirea Stației de Epurare de la Glina, demarată în anul 2006 și finanțată prin ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare), respectiv reabilitarea și extinderea Stație de Epurare de la Glina, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Obligații contractuale

Introducerea TMAU2 este una dintre obligațiile incluse în contractul de finanțare semnat în decembrie 2016 pentru proiectul „Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II”. Finalizarea investiției va contribui la reducerea riscurilor generate de descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, deversate în râul Dâmbovița.

Etapa a doua a proiectului este finanțată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și co-finanțată de la bugetul local al Municipiului București.

Valoarea totală a proiectului este de peste 1,7 miliarde lei, din care peste un miliard lei este asigurat din fonduri europene nerambursabile, iar diferența din bugetul local.

Contribuția Municipiului București la proiectul menționat a fost asigurată prin contractarea unui împrumut de la BEI, în valoare de până la 75 milioane euro, iar costurile legate de restituirea acestuia sunt acoperite, potrivit normelor europene în vigoare, de cei care generează acest tip de poluare (apele uzate).

Taxa va fi colectată, în numele și pentru Municipiul București, de operatorul care furnizează serviciul de canalizare (Apa Nova București), de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de respectivul serviciu public.

Potrivit proiectului, taxa ar trebui să meargă la plata împrumutului de la BEI, care încă nu l-a acordat Municipalității. Estimatul colectării anuale se ridică la 12,5 mii lei pe an. Numai că ea va crește periodic.

Mecanismul de generare a taxei

Prima etapă de îmbunătățire a infrastructurii în sectorul de apă uzată din Municipiul Bucureşti, demarată în anul 2006, a fost construirea Stației de epurare a apelor uzate. Finanțarea acestei prime faze a fost asigurată prin ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare). În anul 2008, potrivit obligațiilor asumate prin Memorandumul de finanțare semnat între Comisia Europeană şi Guvernul României, s-a instituit Taxa Municipală pentru Apă Uzată (TMAU), aprobată prin HCGMB nr. 317/2008. Aceasta era destinată să acopere împrumuturile contractate de PMB de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Această etapă a generat, așadar, o primă componentă a taxei, în cuantum de 0,09 lei/mc.

Beneficiile investiției

Proiectul de reabilitare a infrastructurii de apă uzată reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de canalizare în Municipiul București și constă în:

- Lucrări de reducere a infiltrațiilor de apă freatică în sistemul de canalizare al Municipiului București și Caseta de apă uzată – Dâmbovița;

- Lucrări de extindere a stației de epurare a apelor uzate Glina – treapta secundară, treapta terțiară și linia de nămol;

- Construcția unui incinerator de nămol rezultat din procesul de epurare;

- Consultanță pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor.

Abordarea integrată a proiectului, cu măsuri atât în rețeaua de canalizare cât și în stația de epurare, va asigura epurarea completă a apelor uzate din sistemul de canalizare București și o calitate a efluentului conformă cu prevederile legislației comunitare referitoare la descărcarea efluentului în zone sensibile (Directiva 91/271/CEE și NTPA 011).

Modul de calcul al taxei

Calculul celei de-a doua componente a taxei (TMAU2) a fost realizat ținând cont de previziunile Apa Nova București privind volumul de apă uzată care va fi produsă în anul 2019 și de estimările privind serviciul datoriei publice locale pentru anul în curs.

Cuantumul taxei se va actualiza anual, în conformitate cu prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în funcție de volumul de apă uzată estimat anual.

Sumele colectate de la abonații SC Apa Nova București SA se vor vira în conturile constituite exclusiv pentru rambursarea împrumuturilor realizate conform obligațiilor din contractele de finanțare.