Primăria Sector 2 acordă finanţări nerambursabile în valoare totală de 2.500.000 de lei. Potrivit anunṭului postat de viceprimarul PNL Dan Cristian Popescu, proiectele finanţate trebuie să provină din domeniile cultură şi culte, social, mediu, educaţie şi sport.

La procedura de atribuire pot participa persoane fizice sau persoane juridice, fără scop patrimonial, asociaii sau fundaii constituite conform legii, culte religioase recunoscute conform legii. Detalii se pot găsi la adresele

file:///home/gabriela/Desktop/Anunt%20de%20participare.pdf

Şi

file:///home/gabriela/Desktop/Regulamentul%20cadru%20privind%20finantarile%20nerambursabile.pdf