Ce a făcut Alexandru Cumpănașu la SNSPA nu e doar fals în declarații, e fraudarea fondurilor europene. În funcție de valoarea fraudei, el va ajunge să fie anchetat de Laura Kovesi. Mai mult, el a predat în învățământul superior fără drept, neavând studii universitare.

Din lista contractelor din fonduri europene derulate de Alexandru Cumpănașu în parteneriat cu instituțiile statului roman, reiese că cele mai multe proiecte s-au derulat prin Asociația pentru Implementarea Democrației (AID):

1. Dezvoltarea și consolidarea Centrului Național pentru Integritate

Proiectul a fost finanțat din fonduri europene, prin PODCA – Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. Beneficiar: Asociația pentru Implementarea Democrației. Durata proiectului – de la 16.12.2009 până la 15.06.2012. Valoarea proiectului a fost de 4,2 milioane de lei, din care 3,7 milioane finanțare europeană nerambursabilă

2. Dezvoltarea socio-economica a comunitaților prin înființarea de intreprinderi sociale

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.871.400,00 lei, din care 11.790.690,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

3. Dezvoltarea de intreprinderi sociale pentru comunități prospere si integrate

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.277.069,00 lei, din care 11.285.508,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4.

4. Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare

Bugetul total a fost de 14,1 milioane de lei, din care finanțare nerambursabilă de 11,9 milioane de lei.

5. Reforma administrativ-teritorială, mai multă eficiență în administrația locală din România

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, proiectul a avut o valoare totală eligibilă de 7,8 milioane lei (fără TVA), din care 6,63 milioane lei reprezintă alocarea financiară nerambursabilă din Fondul Social European, iar diferenţa – contribuţia beneficiarului.

6. Eficientizarea procesului de monitorizare electronică a datelor privind activităţile şi infrastructurii din domeniul cercetării şi dezvoltării, prin implementarea de tehnologii moderne TIC, cu scopul de a deservi necesarul informaţional al beneficiarilor

Este finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, in perioada 2013- 2015, cu fonduri în valoare de 8.506.460 lei.

7. Internaționalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior de calitate

Valoarea totală de 13.028.129,35 lei, din care finanțare nerambursabilă de 12.767.566,77 lei.

8. Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Perioada de implementare: 12 martie 2012 – 12 noiembrie 2015, buget aprobat: 4.136.504,70 lei

9. Pregătirea sistemului naţional de e-Administraţie în România

Valoarea totala eligibila a proiectului (fără TVA) este de 12.848.174,36 lei, din care:
• 10.920.948,21 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 1.927.226,15 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului

10. O primarie mai aproape de oameni la doar un click distanță – 4.3 mil lei

Primăria Sector 5, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației, proiectul cu titlul „O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță”, cod SIPOCA 661/cod MySMIS 128825.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4,323,148.40 lei, din care 3.436.600,48 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1,369,890.00 lei, din care 1.073.993,76 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, iar 27.397,80 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 19 iunie 2019.

11. Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative, în valoare de cuantum de 4,393,356.54 lei (inclusiv TVA).

Beneficiar e Primăria Sector 3, partener – Asociația pentru Implementarea Democrației

12. Bună Guvernare prin Integritate şi Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, iar bugetul total al acestuia este de 7.011.560,70 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 5.959.826,60 lei.

13. Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare

Valoarea proiectului: 15.064.056,01 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 12.804.447,61 lei.
14. Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.081.619,51 lei, din care 3.404.514,47 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

15. Noi perspective în educație – NPE

Buget alocat: 3.000.000,00 lei, din care:
2.506.078,48 lei contribuție nerambursabilă din Fondul Social European;
219.474,66 lei contribuție nerambursabilă din bugetul național;
274.446,86 lei cofinanțare eligibilă a Beneficiarului & Partenerilor

16. Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.081.619,51 lei, din care 3.404.514,47 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European.

Valoarea totală eligibilă a partenerului AID România este de 1.392.366,00, din care 1.364.518,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 27.847,32 lei reprezintă contribuția proprie a partenerului.

17. Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, integritatea și anticorupție în sistemul de educație

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.892.870,30 lei, din care 4.099.805,03 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European.