De vineri, România a intrat în stare de alertă. Printre lucrurile care se schimbă este că românii nu mai au nevoie de declarație pentru deplasările din interiorul aceleiași localități, dar tot trebuie să completeze un document pentru părăsi localitatea.

Noua declarație pe propria răspundere o poți descărca de aici.

Printre motivele pentru care ne putem deplasa între localități se numără:

· Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

· Deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

· Deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

· Deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

· Deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

· Deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

· Deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie; asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

· Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

· Deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.

· Deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;

· Deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

La fel ca declarația de până acum, și aceasta poate fi completată pe calculator, tipărită și completată olograf sau redactată integral olograf.