Șeful Cimitirelor şi şoferul lui Sorin Oprescu au primit

pedepse mult mai mari decât fostul primar general. Cel dintâi a încasat 13 ani şi 4 luni, cel de-al doilea, 7 ani și 8 luni pentru complicitate. În total fostul edil a avut 8 complici. Motivarea pe larg nu a apărut, dar faptele se cunosc.

S-a redeschis sezonul primarilor anchetaṭi şi judecaṭi. Primul a fost Sorin Oprescu care a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru mai multe fapte de corupie. Cea mai mare pedeapsă din dosar, de 13 ani și 4 luni, a fost dispusă în cazul lui Bogdan Popa, fost șef al Administraiei Cimitirelor, găsit vinovat pentru mai multe infraciuni.
Șoferul lui Sorin Oprescu, Cristian Stanca, pe care fostul primar l-a băgat în combinaie, a fost condamnat la 7 ani și 8 luni. Stanca încasa mita nu numai pentru Oprescu, ci și pentru Popa. Procurorii au dovedit că Stanca a fost angajat și ca referent la Administraia Cimitirelor la insistenele lui Oprescu pentru ca acesta să-l controleze pe Popa.

Se presupune că Oprescu a primit o pedeapsă mai mică pentru că ar fi avut o mai bună conduită înainte de comiterea infraciunilor. Romeo Albu (administrator firmă) a fost condamnat la 4 ani și 11 luni, Claudiu Bengalici (administrator al unei societăi comerciale) și Ion Niă (administrator firmă) la câte 4 ani și 4 luni, Florin Șupeală (director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porile Bucureștiului) la 4 ani, iar Octavian Constantinescu (directorul Direciei Economice) la 3 ani și 4 luni.

O singură pedepasă a fost condamnată cu suspendare în dosar, de 2 ani și 4 luni în cazul Ruxandrei Petroi Avasiloaiei director general al Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porile Bucureștiului,

Din rechizitoriu

Potrivit procurorilor, inculpatul Popa Bogdan Cornel, în calitate de director al Administraiei Cimitirelor și Crematoriilor Umane a constituit un grup infracional organizat la care au aderat ulterior și ceilali inculpai. Mai precis, grupul se ocupa cu dare și luare de mită, din sume provenite din bugetul Municipiului București, grup pe care, de la finalul anului 2013, l-a condus chiar Sorin Oprescu.

Liderul grupului avea rolul de a influenṭa câştigătorii licitaṭiilor publice, de a semna acorduri cadru şi contracte cu administratorii societăṭilor private care doreau să execute lucrări. Persoanele de încredere ale liderului fabricau documente fictive și societăi fără activitate, să obină în numerar, într-o formă aparent legală, mita plătită de contractorii privai. Treptat grupul s-a lărgit prin aderarea a altor persoane, actitivatea s-a extins şi mita a crescut. Punctul culminant a fost atins în 2013, când noul lider al grupului a fost un director din Primăria Capitalei, care a creat un eşalon de “secunzi” şi a cooptat mai mulṭi factori de decizie de care avea nevoie. În 2014, inculpatul Sorin Oprescu a desemnat la conducerea Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porile Bucureștiului pe inculpaii Petroi Avasiloae Ruxandra Mihaela și Șupeală Florin, persoane obediente lui Bogdan Popa, numit și el la conducerea Administraia Cimitirelor care l-a impus în grup pe Cristian Stanca, şoferul fostului primar. Acesta a fost angajat și promovat la Administraia Cimitirelor la insistenele lui Oprescu care voia să-l ṭină sub control Bogdan Popa. Şoferul a fost angajat pe post de referent, post transformat ulterior în inspector de specialitate, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la transformarea posturilor, în folosul aceluiași inculpat.

La data de 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit de la Bogdan Popa 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretinși de la administratorii unei societăi comerciale (denunători în cauză), în legătură cu un contract de execuii lucrări în cadrul Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porile Bucureștiului.

După primirea celor 25.000 euro de la Bogdan Popa, a remis unei alte persoane suma de 11.000 euro pentru a-și achita o obligaie contractuală. În perioada 2013-2014, inculpatul Bogdan Popa a pretins și a primit sume totalizând de 2.798.941,61 lei de la administratorii unei societăii comerciale (denunători în cauză), prin intermediul unor persoane și firme controlate de el prin Romeo Albu și Claudiu Bengalici, controlate de Ion Niă. În perioada mai-august 2015, în același context, Bogdan Popa şi Cristian Stanca au pretins de la aceeași martori denunțători, prin intermediari, suma 60.000 euro, ca mită pentru Sorin Oprescu.

În perioada 2013 2015, Popa a pretins și primit, personal sau prin intermediari, de la aceeași oameni de afaceri suma totală de 10.442.834,62 lei, pentru: a facilita câștigarea contractului de către societatea denunătoare, a vorbi cu angajaii din subordine să accepte documentaia de atribuire propusă de denunători, să o și aprobe personal, precum și să aprobe și să dispună efectuarea plăii facturilor emise de societatea denunătoare foarte repede faă de momentul facturării. Popa a mai promis să subcontracteze în întregime către societatea denunătoare execuia lucrărilorl. În perioada mai-august 2015, Popa şi Stanca au pretins, prin intermediari, de la aceeași denunători suma de 852.626, 5 lei, din care au primit suma de 5.000 euro, pentru a fi de acord să vireze din patrimoniul celor două instituṭii menṭionate sumele necesare, pentru achitarea contravalorii lucrărilor executate de societatea denunătoare, în temeiul unui contract de prestări servicii.

În perioada mai-iulie 2015, Popa a promis lui Șupeală și Petroi, în numele denunătorilor, suma de 70.000 euro mită, lucru cu care aceștia au fost de acord. În luna august 2015, Popa a pretins și a primit de la denunători prin intermediul lui Romeo Albu suma de 7.000 euro, pentru a-i remite inculpatului Octavian Constantinescu, director economic în cadrul aparatului Primarului Municipiului București.

În ziua următoare, Popa Bogdan Cornel i-a remis lui Constantinescu suma de 4.000 euro.

În perioada 24.10.2014-07.05.2015, Popa a semnat mai multe acte adiionale, între instituia pe care o reprezenta și firma pe care o controla prin Bengalici, prin care valoarea contractelor subsecvente a depășit valoarea maximă a acordului cadru.

Astfel, Popa a obinut personal, ca persoană care controla firma respectivă, un folos material de 612.521,44 lei.

În perioada ianuarie 2013 23 august 2015, deși ocupa o funcie de conducere în cadrul Primăriei Municipiului București, Bogdan Popa a condus activitatea mai multor firme pe care le controla și care au derulat contracte cu instituiile pe care le conducea.

Procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile (apartamente, case și terenuri) deinute în proprietate sau în coproprietate, precum și asupra bunurilor mobile (autoturisme, ceasuri scumpe etc.) și mai multor sume de bani descoperite cu ocazia percheziiilor sau în diferite conturi bancare ale inculpailor Constantinescu, Petroi, Șupeală, Albu, Bengalici și Niă.

De asemenea, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra sumelor de bani (102.400 lei și 9.500 euro) descoperite cu ocazia percheziiei, precum și asupra a trei bunuri imobile (case) deinute în proprietate sau în coproprietate de către Sorin Oprescu.