Într-o scrisoare de „punere în întârziere”, Comisia Europeană cere României în mod imperativ să oprească defrişările, dar şi să implementeze corect normele UE privind gestionarea arborilor tăiaţi.

„Autoritățile naționale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare. Inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal. În plus, Comisia a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva Habitate și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu”, scrise în scrisoarea de la Comisia Europeană.

„De asemenea, există deficiențe în ceea ce privește accesul publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor. Comisia a constatat, de asemenea, că unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei Habitate și a Directivei privind păsările”, se mai arată în document.

CE acordă României un termen de o lună pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii deficiențelor subliniate. Dacă nu, Comisia poate trimite autorităților de la Bucureştiun aviz motivat.

Trebuie să luăm măsuri şi împotriva poluării

Comisia Europeană mai îndeamnă România să gândească programe naționale de control al poluării atmosferice pe care, mai apoi, să le comunice CE.

Această cerinţă a fost adresată și Greciei și Maltei. Se urmărește atingerea unor niveluri de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

Statele membre ar fi trebuit să transmită Comisiei primele lor programe naționale de control al poluării atmosferice până la 1 aprilie 2019, dar Grecia, Malta și România nu au făcut acest lucru.

„Prin urmare, Comisia a decis să emită o scrisoare de punere în întârziere, acordând acestor țări două luni pentru a răspunde și pentru a-și adopta și comunica planurile până la acest termen limită. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită autorităților române, elene și malteze un aviz motivat”, arată CE.