Primarul PSD al Sectorului 2, Mihai Mugur Toader a pregãtit pentru bucureştenii din zonã un proiect de hotãrâre prin care anuleazã gratuitatea lucrãrilor de reabilitare termicã a blocurilor. Documentul va fi supus aprobãrii consilierilor locali joi, 27 septembrie 2018. Oamenii vor plãti şi penalizãri, conform unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 2017.

Cheltuielile imense generate de creşterea salariilor în Primãria Sectorului 2 trebuie acoperite din alte surse. Drept urmare, autoritatea localã a acţionat în judecatã asociaţiile de proprietari care au beneficiat de gratuitate la lucrãrile de reabilitare termicã a blocurilor. Plãţile au titlu executoriu şi se vor face la “valoarea actualizatã”. Surpriza pe care o va avea Mihai Toader este acee cã cele mai multe blocuri reabilitate în administraţia Onţanu nu au fost recepţionate, iar, din punct de vedere legal, nu sunt finalizate. Astfel, oamenii nu pot plãti penalizãrile prevãzute de actualul act normativ. Edilul va trebui sã reducã numãrul funţionarilor publici din primãrie sau sã reducã salariile. În plus, existã pe rolul instanţelor procese pentru execuţia proastã a lucrãrilor şi folosirea de materiale de slabã calitate, Proiectul nu prevede suma pe care autoritatea localã sperã sã o încaseze de la oameni.

Ce a fost şi unde s-a ajuns

Proiectul prevede şi modificarea Hotãrârii Consiliului Local Sector 2 nr. 105/2011 prin care a fost aprobatã preluarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina asociațiilor de proprietari, pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a cheltuielilor aferente spațiilor în care își desfășoară activitatea serviciile/direcțiile/instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2.

Documentul din 2011 aproba “preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local. La art.3 se aratã cã Lucrările de intervenție prevăzute în actele adiționale la contractele de execuție se finanțează integral de la bugetul local. Art.6 aratã cã Procedura privind întocmirea documentației necesare preluării finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina asociației de proprietari se stabilește prin dispoziție a Primarului Sectorului 2”.