Curtea Constituțională a stabilit, miercuri, că ordonanţa de urgenţă a Guvernului care reglementează starea de alertă este constituţională, atât timp cât nu restrânge drepturi și libertăți ale cetățenilor.Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la OUG referitoare la starea de alertă, motivând că restrângerea de drepturi și libertăți fundamentale se poate face doar prin lege, nu prin ordonanță de urgență sau hotărâre de guvern.Potrivit Avocatului Poporului, Renate Weber, delegarea unor atribuţii de legiferare către autorităţi administrative având ca finalitate restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale încalcă principiul separaţiei puterilor, precum şi prevederile constituţionale potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării.Judecătorii Curții nu au fost de acord cu acest punct de vedere și au dat o decizie interpretativă conform căreia prevederile ordonanței de urgență 21/2004 sunt conforme cu Constituția.