În vederea respectării restricțiilor impuse de pandemia COVID, examenele finale din acest an se vor desfășura în condiții speciale.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a va începe luni, 15 iunie, iar Bacalaureatul, o săptămână mai târziu, pe 22 iunie. Examenele se vor desfășura cu cel mult 10 elevi în clasă, în condiții de respectare a distanțării, iar ca un element de noutate, la Bacalaureat vor fi susținute mai întâi probele scrise și mai apoi cele orale.

Ministru Educației, Monica Anisie a precizat că, deși școlile rămân închise și se va învăța în continuare la distanță, elevii din clasa a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii de final de ciclu profesional și postliceal pot reveni în clase pe 2 iunie, pentru două săptămâni, pentru a participa la ore de pregătire pentru examenele naționale.

Pentru elevii cu probleme de sănătate sau care au acasă persoane cu risc de îmbolnăvire, prezența la școală va fi opțională, iar decizia va aparține părinților. În această situație, pregătirea elevilor se va face în sistem online”, a spus ministrul.

Examenele naționale se vor susține în baza unei programe deja publicate de Ministerul Educației, care va conține doar materia predată în primul semestru al acestui an școlar.

În condițiile în care școlile vor rămâne închise în acest an, copiii vor învăța și vor primi note online, iar materia rămasă nepredată în acest an va fi reluată în următorul an școlar. De asemenea nu vor mai fi susținute tezele semestriale.

Pentru elevii care nu au acces la tehnologie, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor oferi sprijin. Acestea vor transmite elevilor resurse de învăţare şi sarcini de lucru. Ministerul Educaţiei va elabora ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină, astfel încât unele conţinuturi care erau prevăzute pentru această perioadă să fie abordate în anul şcolar următor. Cu alte cuvinte, se recuperează materia neparcursă în această perioadă. Referitor la încheierea situaţiei şcolare, mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative sau note, însă nu se vor mai susţine teze. Pentru situaţiile speciale, de exemplu în cazul în care un elev nu are două calificative sau note, Ministerul Educaţiei va comunica modalităţile de încheiere a situaţiei şcolare”, a adăugat ministrul.