Un proiect depus la Parlament de UDMR și susținut de PSD prevede ca după următoarele alegeri, mandatele aleșilor locali să se prelungească cu un an. Astfel, președinții de Consilii Județene și primarii ar putea petrece 5 ani în funcții.

Inițiativa va intra în dezbatere la Comisia Juridică, după care va ajunge la vot în Senat, cu șanse mari de a trece, cu susținerea PSD. Senatul este cameră decizională, după ce proiectul a trecut deja de votul deputaților.

Dacă proiectul va trece, o serie de schimbări majore vor interveni în administrația locală:

  • Consiliul local se alege pentru un mandat de 5 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale
  • Mandatul primarului este de 5 ani
  • Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 5 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate (art. 152)
  • Consiliul județean se alege pentru un mandat de 5 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale (art. 177)
  • Durata mandatului președintelui și vicepreședinților consiliului județean este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului județean. În cazul în care mandatul consiliului județean încetează înainte de expirarea duratei normale de 5 ani, încetează de drept și mandatul vicepreședinților consiliului județean fătă altă formalitate (art. 187)
  • Mandatul primarului, consilierului local, președintelui consiliului județean și al consilierului județean este de 5 ani și se exercită în condițiile legii (art. 201)

În proiectul de lege este stipulat că prevederile intră în vigoare începând cu mandatul autorităților administrației publice locale alese în anul 2020.